ბარბარე ჯაშიაშვილი

ესაჭიროება საზღვარგარეთ ოპერაცია

ბარბარე ჯაშიაშვილი

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ირინა

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel


ანონიმური

10 Gel