მალვინა ცხადაძე

საჭიროებს საზღვარგარეთ მკურნალობას

მალვინა ცხადაძე

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

50 Gel

დიმიტრის


ანონიმური

10 Gel


khatuna khat

100 Gel


ოდისეი დიმიტრიადის

20 Gel

Roins


ოდისეი დიმიტრიადის

50 Gel

Maka ezeishvils