მალვინა ცხადაძე

საჭიროებს საზღვარგარეთ მკურნალობას

მალვინა ცხადაძე

გადაურიცხე თანხა ბენეფიციარს

ყურადღება! მთავარი გვერდიდან შემოსული თანხა ირიცხება ფონდში და ნაწილდება ბენეფიციარებზე თანაბრად, ხოლო კონკრეტული ბენეფიციარის გვერდიდან ჩარიცხული თანხა აისახება ამავე ბენეფიციარის ანგარიშზე.

ბოლო შემოწირულობები

ანონიმური

5 Gel


ანონიმური

1 Gel


ანონიმური

10 Gel

მაგდასთვის


ანონიმური

1 Gel


რევაზი გურამი ლევანი მამუკა

20 Gel